Thông báo tháng 08-09.2014

August 04, 2014 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ:

Không có Thánh lễ tại nhà thờ St. Benenikt cũng như tại Trung Tâm CG.:

– Từ ngày 12.08. đến ngày 15.08.2014 và

– Từ ngày 19.08. đến ngày 10.09.2014.

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO:

Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 01.08. đến ngày 03.08.14. Và từ ngày 19.08.14 đến ngày 08.09.14.

RỬA TỘI TRẺ EM NGÀY 14.09.:

Các anh chị muốn cho con mình lãnh nhận bí tích Thanh tẩy vào ngày chúa nhật 14.09.14, xin liên lạc với văn phòng Trung Tâm Công Giáo, trễ nhất là ngày 10.08.14.

THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 14.09.:

Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16 giờ ngày 14.09.14 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg (Augsburg-Mitte).

THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 21.09.:

Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 21.09.14 tại nhà thờ St. Hedwig, Au Str. 36, Rosenheim.

LỚP VIỆT NGỮ 2014/2015:

Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng niên khoá 2014-2015 vào lúc 13g30 ngày thứ bảy 27.09.2014.

Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho các con em mình học lớp Việt Ngữ qua địa chị Email sau: nhim23@yahoo.com hoặc qua điện thoại số: 01525-3183368.

Đến ngày 21.09.2014 là hạn chót để ghi danh.

Xin lưu ý: Các học sinh cũ của niên-khóa 2013-2014 không cần ghi danh lại.

LỄ CÁC DÂN TỘC NGÀY 28.09.:

Mỗi năm địa phận dành một tuần lễ đặc biệt cho các dân tộc đang sinh sống và làm việc tại München.

Kết thúc tuần lễ này là một thánh lễ tại nhà thờ St. Michael, Neuhauser Str. 6.

Thánh Lễ Các Dân Tộc năm nay do ĐGM. Engelbert Siebler chủ tế, sẽ được cử hành vào lúc 17g30 ngày 28.09.14.

Kính mời ông bà và anh chị em tham dự.

LỚP GIÁO LÝ 2014/2015:

Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi trở lên. Lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào tháng 10.2014 tại Trung Tâm Công Giáo.

Xin các anh chị ghi danh cho các em tại văn phòng TTCG.