Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2

February 03, 2022 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 01 tháng 2. Mùng Một Tết năm Nhâm Dần. Tin Mừng theo Thánh Gioan 14,23-27: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.

Bình an theo kiểu thế gian phụ thuộc vào những điều kiện: công ăn việc làm ổn định; có sức khỏe tốt; bầu khí hài hòa trong gia đình, xã hội, giữa các dân tộc; không có thiên tai, v.v… Thế bạn đã lần nào thấy một bệnh nhân ung thư nhưng tràn đầy bình an và tin yêu chưa? Bình an mà Thầy để lại không như bình an theo cái nhìn của thế gian, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một điều kiện nào cả. Bình an đó phải được cảm nhận, ngay cả trong cuộc sống đầy những nghịch lý; những nghịch lý giữa con người với nhau, hay giữa con người và thiên nhiên.

Ngày 06 tháng 2. Chúa Nhật thứ 5 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 5,1-11: Chúa Giêsu ngồi xuống thuyền của ông Simôn (Phêrô), xin ông chèo xa bờ một chút. Rồi từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Simôn ra khơi đánh cá. Mặc dầu đã vất vả cả đêm không bắt được cá, ông cũng vâng lời Chúa Giêsu mà cho thuyền ra khơi. Kết quả ngoài sự phỏng đoán của ông. Ông Simôn nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ông bỏ lại tất cả và đi theo Người.

Sau những kinh nghiệm thất bại cay đắng trong cuộc đời với nhiều lần “vất vả cả đêm“, tôi đâm ra nản chí, buồn chán. Giờ chỉ còn biết để cho dòng đời mặc tình trôi. Nhưng tôi có biết đâu là Thầy cũng chọn chiếc thuyền đời của tôi, và cũng muốn tôi hãy can đảm ra khơi. Tôi cũng muốn thưa với Thầy rằng: “Thưa Thầy, con đã vất vả suốt cuộc đời mà không thu nhận được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Còn câu hỏi hết sức quan trọng được đặt ra ở đây, là tôi có thật sự nhận biết là Thầy mong muốn cho tôi “lưới“ cái gì không?

Ngày 13 tháng 2. Chúa Nhật thứ 6 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 6,17.20-26: Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”.

Ngày 20 tháng 2. Chúa Nhật thứ 7 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca 6,27-38: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy….. phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha…. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

Ngày 27 tháng 2. Chúa Nhật thứ 8 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca 6,39-45: “…Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không thấy? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính mình lại không nhìn thấy cái xà trong mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

Không có cây nào tốt mà sinh quả sâu; và ngược lại, cũng không có cây nào sâu mà sinh quả tốt. Thật vậy, cứ xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, thì làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”