THÔNG BÁO

February 03, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ MỪNG XUÂN NHÂN DẦN NGÀY 06.02.: Vào Chúa nhật 06.02.22, giáo xứ sẽ cùng dâng lễ mừng năm mới với nghi thức chúc lành vào lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt. Các gia đình sẽ lãnh Lộc Thánh để làm kim chỉ nam sống cho năm mới.

■ CHIA BUỒN: * Ông Phaolô Trần Vần Cảnh, thân phụ của chị Trâm Anh-Khang, đã từ trần ngày 31.12.21 tại Mỹ, hưởng thọ 71 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phaolô vào Nước Chúa muôn đời.