CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 2.2020

January 28, 2020 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.02
  * 16g00 Lần Hạt.

* 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.

Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

02.02
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Cđ. Thánh Gia.

09.02
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g00-14g00 Sinh hoạt ban Giúp lễ.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

15.02
  * 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

16.02
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 14g00 Thánh lễ tại Rosenheim.

21-23.02
   Lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu tĩnh tâm tại St. Anna.
23.02
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g30 Cđ. Thánh Gia.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

26.02
  * 17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại Trung Tâm CG.