THÔNG BÁO

March 01, 2020 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 01.03.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 01.03.20.

■ HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 15.03.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 12g30 đến 15 giờ ngày 15.03.20 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh.

■ BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 21.03.Các em thanh thiếu niên sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm Công Giáo vào ngày thứ bảy 21.03.20:

1) 13g30-15g00: Lớp Việt ngữ.

2) 15g00-16g30: Các Thanh thiếu niên.

■ THÁNH LỄ TẠI ROSENHEIM NGÀY 22.03.20 VÀ TRONG NĂM 2020: Cộng đoàn Rosenheim sẽ dâng thánh lễ vào lúc 14 giờ ngày 22.03.20 tại nhà thờ Hl. Dreifaltigkeit, Rainerstraße 6, 83059 Kolbermoor. Các thánh lễ trong năm 2020: 22.03.20 và 13.09.20.

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 28.03.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 28.03.20.

■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 29.03.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15g00 ngày 29.03.20 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

■ CHIA BUỒN: * Ông Martinô Hoàng Quốc Thái đã từ trần ngày 04.02.2020 tại München, hưởng thọ 81 tuổi.

* Bé Hanna Hoa Richter, hai tháng tuổi, đã từ trần ngày 13.02.2020 tại München.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Martinô và Hanna vào Nước Chúa muôn đời.