Suy Niệm Lời Chúa trong tháng 2

January 28, 2020 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 2 tháng 2. Chúa Nhật 4 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 5,1-12a: Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và dân chúng Tám Mối Phúc Thật. Chúng ta hướng về quê hương Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, trợ sức cho tất cả những ai đang đấu tranh cho hòa bình, công lý, cho tự do tôn giáo: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”

Ngày 9 tháng 2. Chúa Nhật thứ 5 mùa thường niên. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 5,13-16: Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? ….Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. … Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.“

  1. Nếu như linh mục, tu sĩ nam nữ không tìm thấy bình an, hy vọng và ngay cả niềm vui trong cuộc sống của chính mình, thì làm sao họ có thể nói về bình an, hy vọng và niềm vui của chân lý mà họ đang theo đuổi?
  2. Là những người mang trách nhiệm trong những dịp tổ chức lễ, mỗi khi ta có cảm giác căng thẳng, cảm thấy bị áp lực, là những lúc ta nên “quay về“ để tự kiểm điểm. Rồi tự hỏi “Phải chăng mình đang cố gắng toả lan thứ “ánh sáng“ hào nhoáng, làm rạng rỡ danh tiếng của cá nhân mình, hay của ban nhóm mình?“ Nếu như ta cố gắng tỏa lan “ánh sáng“ mà Thầy nhắc nhở “Ánh sáng chỉ cho trần gian biết về Cha trên trời“, thì ta không sợ bị chê, và không chạy theo những lời khen ngợi.

Ngày 16 tháng 2. Chúa Nhật thứ 6 mùa thường niên. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 5,17-37: Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời… Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, .. còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà… Anh em nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi… Anh em còn nghe Luật dạy rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Nhưng hễ “có” thì nói “có”, “không” thì phải nói “không”; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

  1. Cầu nguyện cho sự hòa giải trong gia đình, họ hàng, trong giáo xứ.
  2. Cầu nguyện cho tình yêu, sự thủy chung, cho sự chấp nhận lẫn nhau trong các gia đình.
  3. Cầu nguyện cho những người trong ngành báo chí, truyền thông, ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Và nhờ đó luôn làm việc với động thái tôn trọng sự thật.

Ngày 23 tháng 2. Chúa Nhật thứ 7 mùa thường niên. Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Mt. 5,38-48: Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác… Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em… Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chả làm như thế sao?… Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

  1. Cầu nguyện cho tất cả những ai chọn con đường bất bạo động, để đi đến hòa bình.
  2. Cầu nguyện cho sự hàn gắn những vết thương sâu thẳm giữa bà con họ hàng, giữa bạn bè, giữa các dân tộc.
  3. Cầu nguyện cho những tù nhân, đặc biệt cho những tù nhân chung thân.

Ngày 26 tháng 2. Thứ Tư lễ tro. Bắt đầu mùa Chay Thánh. Tin Mừng theo Thánh Mathêu, Mt 6,1-6.16-18. Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ: Khi làm việc lành phúc đức, khi cầu nguyện, và khi ăn chay, anh em nên làm tất cả trong kín đáo. Cha của anh em, Đấng hiện diện nơi kín đáo, sẽ thấu suốt những gì kín đáo.

Hầu như giáo xứ nào cũng có những cuộc quyên góp từ thiện, những ngày lễ với những đoàn kiệu long trọng, những chuyến đi hành hương, những phong trào chay tịnh, những buổi học hỏi Kinh Thánh .. v.v. Nếu như đời sống tâm linh chỉ dừng lại ở đó thì thật hết sức đáng tiếc! Một đời sống tâm linh thật sự phải được thâm nhập trọn vẹn cả con người, phải đi sâu vào trong những góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Nơi mà chỉ có Thiên Chúa hiện diện mà thôi. Suy cho cùng, niềm tin, mối liên kết với Thiên Chúa… là một điều gì đó hết sức riêng tư, là một bí mật giữa bạn và Thiên Chúa của bạn.