SINH HOẠT

March 01, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. * Nấu ăn ngày 28.01.18: 780 €. * Chị Nga 200 €. * Chị Lan Phong Phú 300 €. * Chị Ngọc Hương 75 € €. * Chị Ngọc Vân 75 €. * Gđ. Hiền Trang 50 €. * Nam Quang (Regensburg) 50 €. * Chị Hoa (Erding) 30 €. * Chị Ngọc 30. * Chị Chi 30 €. * Gđ. Dâng Ngoạn 20 €. * Bác Thuyên 20 €. * Bác Thành 20 €. * Gđ. Hường Toản 20 €. * Gđ. Sâm Bền 50 €. * Bà Thông 50 €. * Cô Dung (Nail) 50 €. * Chị Đào 70 €. * Chị Hiền Dợn, Thùng bún. * An Châu, bánh Tằm. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh mì, xá xíu, các loại xôi, chè, bánh ngọt. Tổng số tiền 1920 € đã được gởi về Vĩnh Long, VN. để tu sửa nhà thuốc Nam chữa bệnh cho người nghèo.
2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bé Katharina 50 €. * Chị Vân (Regensburg) 30 €. * Bác Trìu 20 €. * Gđ. Tuyền Nhung 50 €. * Gđ. Tuấn Cúc 30 €. * Gđ. Tina 40 €. * Chị Hoa 20 €.
3. Các em mồ côi, khuyết tật do dòng MTG. Gò Vấp phụ trách: * Gđ. bác Thanh 100 €. * Bác Châu 50 €. * Gđ. Tuyết Trinh 50 €.
4. Ủng hộ bông hoa: * Bà Thái 20 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.