CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 3

March 02, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.03
15g30-16g30 Giải tội. 16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
03.03
16g00 Lần Hạt. 16g30 Thánh lễ Hòa Giải cho các bác Cao niên tại Trung Tâm  CG. Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

04.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 3 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg.

 

09.03
15g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải tại Trung Tâm Công Giáo.
11.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 4 mùa chay.

Bí tích thanh tẩy.

* 12g30 Họp Ban ngành.

16.03
15g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải tại Trung Tâm Công Giáo.
17.03
11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

18.03
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa Nhật 5 mùa chay.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

23.03
15g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải tại Trung Tâm Công Giáo.
24.03
14g00-17g00 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên.

* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải cho thanh thiếu niên và người lớn tại St. Benedikt.

25.03
11g00 Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

Chú ý: Chúa nhật 25.03.18, đổi giờ mùa hè

29.03
17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể tại St. Benedikt. Sau lễ, chầu Thánh Thể tại Trung Tâm.
30.03
10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ St. Michael, Karlsplatz.

* 15g30-16g30 Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.

* 17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ St. Benedikt.

31.03
18g30  Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

 

 

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ