CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ Tháng 2

January 26, 2018 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.02:
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.02:
16g00 Lần Hạt.   * 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

04.02:
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại TTCG.

* 12g30 Cđ. Thánh Gia và cđ. Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 14g00 Thánh lễ tại Rosenheim.

09.-11.02:
Lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu và huynh trưởng tĩnh tâm

tại Jugendhaus St. Anna.

11.02:
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g00-14g00 Ban Giúp Lễ sinh hoạt tại St. Benedikt.

14.02:
17g00 Thánh lễ thứ tư lễ Tro tại Trung Tâm CG.
17.02:
13g30-18g00 Lớp Việt ngữ.
18.02:
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

Tết Nguyên Đán. Nghi thức chúc lành.

24.02:
15g00-16g00 Bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ.
25.02:
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30-14g00 Bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ.