Thông Báo tháng 11.2017

October 26, 2017 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 25.11.: 
Các em thanh thiếu niên, ban giúp lễ sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ bảy 25.11.17:

1) 13g30-14g30: Lớp Việt ngữ.

2) 14g30-15g30: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2 và 3.

3) 15g30-16g30: Ban giúp lễ, Gruppe 4 và 5.
4) 16g00-17g00: Các Thanh thiếu niên khác.

LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 26.11.:
Giáo xứ mừng  trọng thể lễ kính Các Thánh Tử Đạo, bổn mạng giáo hội Việt Nam, lúc 11 giờ ngày 26.11.17 tại nhà thờ St. Benedikt, Schrenkstr. 2.

HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 26.11.:
Các hội đoàn và  ban ngành sẽ họp từ 12 giờ 30 đến 15 giờ ngày 26.11.17 tại Trung Tâm CG. để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.


THANH THIẾU NIÊN ĐI TĨNH TÂM TẠI BLAICHACH TỪ NGÀY 29.10. ĐẾN NGÀY 01.11.
Để khuyến khích và cho các em được thêm tình thân, làm quen với nếp sống tập thể và tự lập, ban Giúp lễ, các em đọc sách Thánh sẽ đi tĩnh tâm từ Chúa nhật, 29.10.2017 đến ngày thứ tư 01.11.2017.
Địa điểm: Jugendhaus Elias, Seifriedberg 12,  87544 Blaichach.
Xe Bus sẽ khởi hành từ Trung Tâm Công Giáo lúc 13 giờ. Xin các phụ huynh lo phần ăn trưa cho các em.
Các em sẽ về đến Trung Tâm CG. München vào khoảng 11 giờ  ngày 01.11.17. Sau đó mọi  người có thể cùng tham dự thánh lễ mừng Các Thánh lúc 11 giờ 30.

LỄ CÁC THÁNH NGÀY 01.11:
Thánh lễ kính Các Thánh được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt lúc 11 giờ 30 ngày thứ tư 01.11.17

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ:
Không có thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo ngày thứ ba, ngày 31.10.17.

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH SỨC DẦU BỆNH NHÂN NGÀY 03.11.:
Với ý nghĩa khẩn xin Thiên Chúa ban ơn trợ sức cho tâm hồn cũng như thể xác, ông bà và anh chị em có thể đến lãnh nhận bí tích Sức Dầu bệnh nhân tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ sáu đầu tháng 03.11.17.
* 15 giờ 30 đến 17 giờ: Giải tội.
* 16g30: Lần Hạt và Thánh lễ
* Sau Thánh lễ: Bí tích Sức Dầu cho từng người.

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN NGÀY 05.11.:
Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 05.11. có nghi thức tưởng niệm trọng thể, cầu cho:
1. Các bác và anh chị em được an táng trong các nghĩa trang.
2. Thân nhân của các bác và anh chị em vừa qua đời trong năm qua.
3. Các ân nhân của giáo xứ đã qua đời.

THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 05.11.:
Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16g00 ngày 05.11.17 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 2017-2018:
Lớp giáo lý Rước lễ lần đầu vào các thứ bảy thứ hai và thứ tư trong tháng. Buổi học đầu tiên là thứ bảy, ngày 11.11.17, từ 11 giờ đến 13 giờ.

TĨNH TÂM NGÀY 12.11.:
Giờ tĩnh tâm dành cho người lớn sẽ được tổ chức vào ngày Chúa nhật 12.11.17, từ 12 giờ 40 đến 15 giờ 30 tại Trung Tâm Công Giáo. Đề tài: “Chuẩn bị Máng Cỏ Nội Tâm“.
Chương trình: 12 giờ 40 đến 14 giờ: Cha Liêm chia sẻ đề tài.
– 14 giờ đến 14 giờ 30: Cùng nhau thưởng thức trà và bánh.
– 14 giờ 30 đến 15 giờ 30: Phần hỏi đáp

BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 12.11.:
Sau Thánh lễ ngày 12.11.17, ban Giúp lễ sẽ sinh hoạt đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 25.11.
Các em thanh thiếu niên, ban giúp lễ sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm CG. vào ngày thứ bảy 25.11.17:

1) 13g30-14g30: Lớp Việt ngữ.

2) 14g30-15g30: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2 và 3.

3) 15g30-16g30: Ban giúp lễ, Gruppe 4 và 5.
4) 16g00-17g00: Các Thanh thiếu niên khác.

LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 26.11.:
Giáo xứ mừng  trọng thể lễ kính Các Thánh Tử Đạo, bổn mạng giáo hội Việt Nam, lúc 11 giờ ngày 26.11.17.

HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 26.11.:
Các hội đoàn và  ban ngành sẽ họp từ 12 giờ 30 đến 15 giờ ngày 26.11.17 tại Trung Tâm CG. để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam:
Thứ ba, thứ tư và thứ sáu:
16g30 Lần hạt.
– 17g00 Thánh lễ