Chương Trình Mục Vụ 11.2017

October 26, 2017 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Thứ tư 01.11:
11g15
11g30
– Nguyện kinh.
Lễ Các Thánh Nam Nữ tại St. Benedikt.
03.11:
  15g30
16g30
– 15g30 Giải tội.
– Lần Hạt và Thánh lễ. Bí tích Sức Dầu tại Trung Tâm Công Giáo
04.11:
  16g00
16g30
– Lần Hạt
– Thánh lễ thứ bảy đầu tháng. Sau lễ họp hội Legio Mariae

CN 05.11:
  10g45
11g00
11g00-11g40
12g30
12g45-15g00
16g00
– Nguyện kinh.
– Thánh lễ Chúa nhật.
– Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
– Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
– Sinh hoạt Thiếu nhi.
– Thánh lễ tại Augsburg.
11.11:
  11g00-13g00
13g30-15g30
– Giáo lý Rước lễ lần đầu.
– Lớp Việt ngữ.
CN 12.11:
  10g45
11g00
11g00-11g40
12g40
– Nguyện kinh.
– Thánh lễ Chúa nhật.
– Ban Giúp Lễ sinh hoạt tại St. Benedikt
– Tĩnh tâm cho người lớn
CN 19.11:
  10g45
11g00
11g00-11g40
12g30
12g45-15g00
– Nguyện kinh.
– Thánh lễ Chúa nhật
– Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
– Ca đoàn Thánh Gia và ca đoàn Thăng Thiên tập hát.
– Sinh hoạt Thiếu nhi.
25.11:
  11g00-13g00
13g30-15g30
13g30-17g00
– Giáo lý Rước lễ lần đầu.
– Lớp Việt ngữ.
– Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên
CN 26.11:
  10g45
11g00

12g30-15g00

– Nguyện kinh.
– Thánh lễ Chúa nhật, lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
Lễ trọng. Kính các Thánh Tử Đạo VN
– Họp Ban ngành