Tấm Lòng Vàng

July 12, 2014 Chuyen mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm (Bảo vệ sự sống), Sàigòn:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.05.14: 1050 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Mai 100 €.

Tổng số tiền 1200 € .

2-Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Gđ Bác Rong 50 €.
 • Ẩn danh 70,50 €.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Bác Ban 200 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Chị Phi 20 €.
 • Gđ Bà Vui 50 €.
 • Gđ Bác Tân 50 €.
 • Chị Loan 20 €.

4-Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.

5-Giúp các linh mục hưu dưởng:

 • Gđ Ac. Dũng Hằng 20 €.

6-Ủng hộ tem:

 • Gđ Nguyễn Tỵ 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.