Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 10, 2014 Chuyen mục : Chúc mừng

  • Anh Giuse Nguyễn Trung Hiếu
  • Em Têrêsa Lê Louisa Hân-Di con của anh chị Lê Minh Sang.
  • Em Maria Magdalena Lohlein con của anh chị Lohlein Trần Thị Thắm.
  • Em Dominicô Nguyễn Bùi Hoàng Đức con của  chị Nguyễn Kim Soàng.
  • Em Giuse Nguyễn Patrick con của anh chị Nguyễn Văn Toản đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc anh Hiếu cùng các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.