Thông báo tháng 03.2014

March 06, 2014 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 02.03.:

Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ St. Konrad, Konrad Platz 5, 93057 Regensburg, vào ngày 02.03.14.

LỄ TRO NGÀY 05.03.:

Chúng ta sẽ dâng thánh lễ và đón nhận tro tại trung tâm công giáo ngày thứ tư 05.03.14, lúc 17 giờ. Bước vào mùa chay với thứ tư lễ tro giáo hội mời gọi chúng ta suy tư về cuộc sống, ăn năn thống hối. Vào ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, giáo hội kêu gọi các Kitô hữu từ 18 đến 60 tuổi ăn chay và kiêng thịt, các Kitô hữu từ 14 tuổi phải kiêng thịt.

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ:

Không có thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo ngày thứ ba, 11.03.14.

BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 16.03.:

Ban giúp lễ sẽ sinh hoạt sau thánh lễ Chúa nhật ngày 16.03.14, từ 12 giờ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 22.03.:

Để giúp cho các em thanh thiếu niên chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Phục Sinh, các em sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm Công Giáo vào ngày thứ bảy, 22.03.14:

1) 13g00-14g30: Lớp Việt ngữ.

2) 14g30-15g30: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2 và 3.

3) 15g30-16g30: Ban giúp lễ, Gruppe 4 và 5.

4) 16g00-17g00: Các Thanh thiếu niên khác.

BÍ TÍCH HÒA GIẢI TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO:

Các anh chị em có thể lãnh nhận bí tích hòa giải taị Trung Tâm Công Giáo, từ 16 giờ đến 17 giờ vào các ngày thứ sáu sau đây:

  • Ngày 21.03.14. Ngày 28.03.14
  • Ngày 04.04.14. Ngày 11.04.14.