THÔNG BÁO

February 03, 2023 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

■ KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TĨNH TÂM: Các em lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu sẽ đi tĩnh tâm tại Jugendhaus St. Anna, Holnsteinalle 20, 85402 Thalhausen, từ ngày 17.02.23 đến ngày 19.02.23. (Xin xem thư báo).
■ LỄ TRO NGÀY 22.02.: Thánh lễ và đón nhận tro tại St. Benedikt vào lúc 17 giờ ngày thứ tư 22.02.23.
■ CHIA BUỒN: * Ông Phêrô Tạ Văn Dưỡng đã từ trần ngày 27.01.2023 tại München, hưởng thọ 87 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phêrô vào Nước Chúa muôn đời.
■ ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO TỪ NGÀY 27. ĐẾN 29.05.: Đại hội Công Giáo năm nay với chủ đề: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19-31), được tổ chức từ ngày 27.05. đến ngày 29.05.23 tại Frankenstolz Arena & Berufschule, Seidelstr. 2, Aschaffenburg.
Thuyết Trình Viên: Lm. Micae Phạm Quang Hồng.

Lệ phí dành cho các tham dự viên ghi danh và đóng tiền tại cộng đoàn địa phương gồm ăn ở, các chi phí chung của đại hội:
– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 30 €. – Từ 10 tuổi trở lên: 40 €.
Giáo xứ sẽ tổ chức đi chung bằng xe Bus.
– Giá tiền xe: 55 € / người. – Trẻ em dưới 10 tuổi: 30 €.
Giáo xứ chỉ có thể thuê xe được khi có tối thiểu 50 người tham dự. Chỉ có những tham dự viên ghi danh tại văn phòng TTCG. mới được ngủ trong phòng dành cho giáo xứ. Anh chị em ghi danh và đóng tiền tại văn phòng TTCG. hay chuyển tiền đến: Vietnamesische Kath. Gemeinde,
LIGA Bank München, IBAN: DE55 7509 0300 0002 1224 64.
Khi chuyển tiền xin ghi rõ mục đích (Verwendungszweck): “ĐHCG, Họ Tên“. Và điền vào phiếu ghi danh ĐHCG. 2023, sau đó gởi hay Email về Trung Tâm CG.
Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 02.04.2023.