Chương trình Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt

March 31, 2021 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 01.04.21.

     17g00 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

                 Chầu Thánh Thể tại nhà thờ St. Benedikt.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 02.04.21.

     17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 03.04.21.

     17g00 Thánh lễ đêm Phục Sinh.  Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 04.04.21.

            15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.