SINH HOẠT

October 27, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách:  Ẩn danh 500 €.
  2. Giúp cho ban Giúp Lễ:  Bà Vịnh 20 €.
  3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Hương 10 €. * Ẩn danh 100 €.
  4. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam:  Tina 50 €.
  5. Ủng hộ hoa Đức Mẹ:  Bà Thái 20 €.