CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 11.2019

October 27, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

01.11
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ –

Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, tại St. Benedikt.

02.11
* 15g00-16g00 Bí tích Hòa Giải

* 16g00 Lần Hạt. * 16g30 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng.

Bí tích Xức Dầu tại Trung Tâm Công Giáo.

* Sau lễ họp hội Legio Mariae.

03.11
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 16g00 Thánh lễ tại Augsburg.

09.11
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

10.11
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

16.11
* 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

* 13g30-16g30 Bí Tích Hòa Giải cho Thanh Thiếu Niên

17.11
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 12g30-15g00 Họp Ban ngành

24.11
* 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Lễ trọng. Kính các Thánh Tử Đạo VN.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

 

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu:

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ