SINH HOẠT

April 28, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

    1. ■ Bữa cơm từ thiện ngày 24.03.: 1065 €. ■ Chị Tuấn Cúc 200 €. ■ Ẩn danh 100 €. ■ Ẩn danh 20 €. ■ Ẩn danh 20 €. ■ Ẩn danh 10 €. ■ Chị Tươi 20 €. ■ Chị Diệp Hồng 10 €. ■ Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh bao, bánh tiêu, quẩy, bánh ngọt, xôi chè. Tổng số tiền 1600 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp bảo trợ ơn gọi cho các trẻ em nghèo khuyến tật tại Vinh qua Sơ Huệ .

  1. Giúp gia đình Tê-Phan: ■ Chị Phượng 100 €. ■ Ẩn danh 40 €. ■ Phạm Thị Tình 50 €. ■ Bác Thuyên 15 €. ■ Bà Vững 20 €. ■ Thùy An, Thuỳ Anh 100 €. ■ Bà Vũ Thị Tho (Augsburg) 300 €. ■ Bác Hoa 100 €.
  2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: ■ Huỳnh Quốc Minh 50 €.
  3. Giúp cho Trung tâm dạy nghề Đông Thuận, Vĩnh Long do lm. Tôma Vũ Kim Long dòng Don Bosco phụ trách: ■ Chị Hạnh 20 €. ■ Bác Thuyên 5 €.
  4. Giúp cho ban Giúp lễ: ■ Gđ Tuyết Trinh 50 €.