CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

April 28, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

03.05
16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo.
04.05
Hành hương Đức Mẹ Altötting:

* 13g30 Thánh lễ tại Kongregationssaal.

* 16g00 Chầu Mình Thánh tại St. Konrad, Kapellplz. 23.

05.05
10g45  Nguyện kinh.  11g00  Thánh lễ Chúa nhật 3 PS.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

11.05
11g30-12g30 Lớp Giáo lý Rước lễ lần đầu tập nghi thức tại nhà thờ St. Benedikt.

* 13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

12.05
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 PS.

* Bí tích Thánh Thể. – Ngày Muttertag.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

18.05
13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
19.05
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 5 PS.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia.

25.05
13g00-15g00 Giáo lý Thêm Sức.
26.05
10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 6 PS.

– Lễ quan thầy Thiếu niên và Thiếu nhi.

* 12g00-14g00 Sinh hoạt ban Giúp lễ

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

30.05
11g00 Lễ Chúa Giêsu Lên Trời.

– Ca đoàn Thăng Thiên mừng lễ quan thầy.

——————————————————————————————————-

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ tư, thứ năm và thứ sáu
16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ