THÔNG BÁO Tháng 6. 2018

May 25, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

CÁC EM VỪA ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU HỌP MẶT (NACHTREFFEN) NGÀY 09.06.: Các em vừa được Rước Lễ lần đầu vừa qua sẽ đi Domberg Werkstatt Freising. Các em sẽ gặp nhau lúc 13 giờ 10 ngày 09.06.18 tại Hauptbahnhof, Gleis 25. Về lại München lúc 17 giờ 17, Gleis 26. (Xem thơ mời).

■ BAN GIÚP LỄ SINH HOẠT NGÀY 10.06.: Sau Thánh lễ ngày 10.06.18, ban Giúp lễ sẽ sinh hoạt đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

LỄ KÍNH THÁNH BENNO, BỔN MẠNG CỦA THÀNH PHỐ MÜNCHEN NGÀY 16.06.: Năm nay thành phố München mừng kính lễ thánh Benno, thánh bổn mạng của thành phố München (Fest des Heiligen Benno, Stadtpatron von München), vào thứ bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018, từ 10 giờ đến 23 giờ tại Odeonplatz. (Chi tiết có thể xem tại: www.bennofest.de).

■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 17.06.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16 giờ ngày 17.06.18 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg (Augsburg-Mitte).

HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 24.06.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 12g30 đến 15 giờ ngày 24.06.18 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ ngày lễ quan thầy giáo xứ.

■ CHIA BUỒN: * Bà Anna Lê Thị Điền, thân mẫu của ông Hoàng Thể Thu, đã từ trần ngày 10.05.18 tại Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Anna vào Nước Chúa muôn đời.

■ Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo VN
từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu: 16g30 Lần hạt và Thánh lễ.