THÔNG BÁO Tháng 3

March 02, 2018 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

­■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 03.04.: Thánh lễ Hòa giải dành cho  các bác cao niên sẽ được cử hành vào lúc 16 giờ 30 ngày thứ bảy đầu tháng, 03.04.18 tại Trung Tâm Công Giáo.

­■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 04.03.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 04.03.18.

­■ HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 11.03.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 12g30 đến 15 giờ ngày 11.03.18 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh.

­■ BÍ TÍCH HÒA GIẢI TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁOCác anh chị em có thể lãnh nhận bí tích hòa giải tại Trung Tâm Công Giáo, từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày thứ sáu trong tháng ba sau đây: Ngày 02.03.18. Ngày 09.03.18. Ngày 16.03.18 và ngày 23.03.18.

­■BÍ TÍCH HÒA GIẢI CHO THANH THIẾU NIÊN NGÀY 17.03. VÀ NGÀY 24:03.Các em thanh thiếu niên, ban giúp lễ sẽ được lãnh nhận  bí tích hòa giải tại Trung Tâm CG.:

vào ngày thứ bảy 17.03.18:

1) 13g30-14g30: Lớp Việt ngữ.

2) 14g30-16g30: Ban giúp lễ, Gruppe 1, 2.

Và ngày thứ bảy 24.03.18:

1) 14g00-16g00: Ban giúp lễ, Gruppe 3, 4 và 5.

2) 16g00-17g00: Các Thanh thiếu niên khác.

­■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 24.03.: Thánh lễ Hòa giải dành cho  thanh thiếu niên và người lớn sẽ được cử hành vào lúc 19 giờ ngày 24.03.18 tại nhà thờ St Benedikt.

­■ THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 25.03.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 16g00 ngày 25.03.18 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

­■ THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (MISSA CHRISMATIS) TẠI DOM NGÀY 28.03.: Thánh lễ làm phép Dầu Thánh được cử hành vào ngày thứ tư tuần Thánh, 28.03.18, lúc 17 giờ tại nhà thờ Dom. Vì chúng ta tham dự thánh lễ này tại nhà thờ Dom nên sẽ không có thánh lễ chiều ngày thứ tư 28.03.18 tại Trung Tâm CG.

chương trình lễ phục sinh

Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29.03.18.

17g30 Thánh lễ tưởng nhớ Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

tại nhà thờ St. Benedikt.

Sau lễ, chầu Thánh Thể tại Trung Tâm Công Giáo VN.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30.03.18.

10g00 Đàng Thánh Giá các dân tộc từ nhà thờ Michael, Karlsplatz.

15g30-16g30 Giải tội tại Trung Tâm Công Giáo.

17g00 Nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu tại nhà thờ

St. Benedikt.

Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 31.03.18.

18g30  Thánh lễ đêm Phục Sinh tại nhà thờ St. Benedikt.

Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 01.04.18.

tại nhà thờ St. Nikolaus, Stanigplatz 12.

14g00 Giải tội.

15g00 Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Sau thánh lễ có bán thức ăn, chương trình văn nghệ Karaoke

và chương trình sinh hoạt cho thiếu nhi.