Archive for August, 2021

August 03, 2021 Chuyên mục : Chúc mừng


Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em một mùa hè an bình.


Thánh Lễ Trực Tuyến

August 03, 2021 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

Quý Ông Bà và Anh Chị Em có thể xem thánh lễ của Gx. qua Nối Kết sau:
https://www.twitch.tv/gxnvhb

THÔNG BÁO

August 03, 2021 Chuyên mục : Thông tin giáo xứ

 ■ LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NGÀY 15.08: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 15.08.21 tại nhà thờ St. Benedikt.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có Thánh lễ tại nhà thờ St. Benenikt cũng như tại Trung Tâm Công Giáo từ ngày 21.08. đến ngày 02.09.2021.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 16.08. đến ngày 05.09.2021.
đọc tiếp…

SINH HOẠT

August 03, 2021 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

  1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 5 €. * Gđ. Hằng Heermann 200 €.
  2. Giúp linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 1500 €.
  3. Giúp người nghèo khó: * Ôb. Diệu 100 €. * Ôb. Tỵ 100 €. * Ôb. Mười 100 €. * Gđ. Ban Hằng 200 €.
  4. Giúp người khốn khó vì Covid tại VN : * Gđ. Tạ Thị Hường 50 €. * Gđ. Thuý An 50 €. * Bà Quyền 50 €. * Gđ. Ban Hằng 100 €. * Gđ. Hằng Dũng 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Quyên 50 €. * Gđ. Quang Hưng 100 €. Tổng số tiền 500 € đã đươc chuyển về nữ tu Nguyễn Thị Hồng Quế, dòng Đa Minh Tam Hiệp Sài Gòn.
  5. Giúp nạn nhận bão lụt tại Đức: * Thánh lễ 25.07.21: 960 €. * Bà Sở 50 €. * Bà Thắm 20 €. * Bà Sanh 100 €. * Thành viên Cđ. TG. 100 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Dung Hoàng 50 €. * Bà Hiền 50 €. * Gđ. Tâm Phượng 200 €. * Bà Hương 20 €. * Gđ. Vinh Vân 100 €. * Gđ. Luyến Đức 100 €. * Bà Thái 50 €. * Gđ. Vũ 50 €. * Gđ. Lan Ngọc 1000 €. Tổng số tiền 2900 € sẽ được gởi đến cơ quan từ thiện Đức.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Chương Trình Mục Vụ tháng 8, 9

August 03, 2021 Chuyên mục : Chương trình mục vụ

01.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 18 TN.
06.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại TT.
07.08
16g45 Lần Hạt. 17g00 Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TT.
08.08
11g00 Thánh Lễ Chúa nhật 19 TN.

Bí tich Thanh Tẩy

15.08
11g00 Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lên Trời.

tháng 9 …

Suy Niệm Lời Chúa trong tháng tám

August 03, 2021 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

 (Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 01.08, Chúa Nhật 18 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Gioan. Ga. 6,24-35: Đức Kitô, đến biển hồ. Khi những người tìm đến, Ngài khuyên họ: “Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh“. Rồi khi họ bày tỏ lòng ao ước được thứ lương thực ấy, thì Ngài bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!“.
đọc tiếp…

Suy Niệm Lời Chúa trong tháng chín

August 03, 2021 Chuyên mục : Suy niệm lời Chúa

 (Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)

Ngày 05.09, Chúa Nhật 23 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Máccô. Mc. 7,31-37: Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Kitô, và xin Người đặt tay trên anh…. Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Épphatha“, nghĩa là : hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
đọc tiếp…