Archive for the ‘Sinh hoạt giáo xứ’

SINH HOẠT

January 28, 2020 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ THỐNG KÊ NĂM 2019: Rửa tội trẻ em: 6. * Rước lễ lần đầu: 10. * Thêm sức 31. * Hôn phối: 1. * Qua đời: 7. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. * Bữa cơm tình thương ngày 24.11.: 1350 €. * Ẩn danh 200 €. * Ẩn danh 100 €. * Ẩn danh 50 €. Tổng số tiền 1700 € đã do nhóm Thiện nguyện gởi về giúp người già neo đơn do lm. Giuse Nguyễn Hữu Trí, giáo xứ Cái Đôi, Trà Vinh phụ trách.

đọc tiếp…

SINH HOẠT

November 29, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Trúc 20 €. * Bà Thuyên 50 €. * Gđ. Tuấn Cúc 70 €. * Hoàng Phong 50 €. * Bà Quyên 50 €. * Ông Mỵ 50 €. * Bà Phú 100 €. * Bà Tý 80 €. * Thùy An, Thùy Anh 200 €. * Bà Vũ Thị Tho 400 €. * Ẩn danh 50 €. * Bà Hương 15 €. * Gđ bà Tươi 50 €. * Sara 50 €.
 2. Các em học sinh nghèo qua linh mục Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam: * Ông Trìu 20 €. * Julia 20 €. * Tuấn Tiến 10 €. * Bà Vóc 30 €. Tổng số tiền tính đến ngày 03.11.19 là 1000 €, đã được gởi về lm. Giacôbê Bằng.
 3. Giúp cho ban Giúp lễ: * Bữa nấu ăn ngày 27.10.: 1200 €.
 4. Giúp cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam: * Gđ. Đinh Viết Rong 1000 €.

SINH HOẠT

October 27, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách:  Ẩn danh 500 €.
 2. Giúp cho ban Giúp Lễ:  Bà Vịnh 20 €.
 3. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Hương 10 €. * Ẩn danh 100 €.
 4. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam:  Tina 50 €.
 5. Ủng hộ hoa Đức Mẹ:  Bà Thái 20 €.

SINH HOẠT

October 03, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. * Thánh lễ ngày 28.07.19: 300 €. * Nguyễn Hữu Phương 100 €. * Gđ. Trà Mi 20 €. * Bà Châu 100 €. * Gđ. Nhật 155 €. * Thảo Ly 20 €. €. Tổng số tiền 2200 € đã được gởi về giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách.
 2. đọc tiếp…

SINH HOẠT

August 05, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 50 €. * Thu Hiền 20 €. * Chị Mai 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ Thăng 100 €. * Gđ Hiền 40 €.
 2. * Bữa nấu ăn ngày 23.06.19: 1660 €. * Gđ Sang Khu 200 €. * Gđ Đoàn Nhựt Thảo 100 €. * Hội Legio Mariae 50 €. * Bình Mỹ Dung 100 €. * Gđ Trang Hiền 60 €. * Gđ Huê Tươi 50 €. * Bà Phúc 50 €. * Bà Phượng 50 €. * Bà Thuyên 50 €. * Gđ Chi Quý 20 €. * Ẩn danh 200 €. * Ẩn danh 30 €. * Hoàng Thắng 20 €. * Gđ Minh Oanh 10 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh tiêu, quẩy, các loại bánh, xôi, chè, bánh tét và các thực phẩm khác. Tổng số tiền 2750 € sẽ được nhóm Thiện nguyện chuyển về giúp các em tật nguyền qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN.

đọc tiếp…

LỚP GIÁO LÝ 2019/2020

June 27, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi. Lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2019 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho con em tại văn phòng TTCG.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

June 27, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu: 16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ

SINH HOẠT

June 27, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

 1. Bữa nấu ăn ngày 26.05.19: 1560 €. * Gđ Mùi-Thành 100 €. * Anh Mên 20 €. * Gđ. Hiền Trang 40 €. * Gđ. Tuấn Cúc 30 €.    *  Gđ Tâm Tuệ 50 €. * Chị Hoa (Erding) 50 €. * Chị Phương Hoa 50 €. *  Chị Hằng 20 €. * Bà Sanh 20 €. *  Ẩn danh 20 €. * Ẩn danh 20 €. * Ẩn danh 10 €. * Ẩn danh 50 €. * Các Ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh ngọt, bánh tiêu, quẩy (gđ. Vũ Trinh), các loại xôi, chè và thực phẩm. Tổng số tiền 3110 € sẽ được nhóm Thiện nguyện gởi về giúp cho trẻ mồ côi Mái Ấm Tín Thác, Bảo Lộc, Việt Nam, qua dòng MTG Đà Lạt.
 2. Giúp các em học sinh nghèo qua lm. Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng, Gx. Ômôn, Cần Thơ.: * Nhóm xin lễ các linh hồn 120 €.
 3. Ủng hộ hoa: * Bà Thái 20 €.
 4. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Ẩn danh 100 €. * Ẩn danh 18 €.
 5. Giúp cho ban Giúp lễ: * Gđ Tâm Mên 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

May 30, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho các sinh hoạt của giáo xứ: – Thánh lễ Phục Sinh ngày 21.04.: 715 €. – Bán thực phẩm: 2065 €. – Các ân nhân ẩn danh ủng hộ thịt bánh bao, bánh tiêu, bánh ngọt, xôi, chè và các loại thực phẩm khác.
 2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: – Gđ. Hiếu Thiện 40 €. – Ẩn danh 100 €. – Gđ. bà Tân 100 €.
 3. Giúp trẻ mồ côi Mái Ấm Tín Thác, Bảo Lộc, Việt Nam, qua dòng MTG Đà Lạt: – Nhóm cầu nguyện Lòng thương xót 160 €. – Gđ. Ngọc Thành 100 €. – Hải Hà 100 €. – Kenny 50 €. – Nhóm Tôn Tạ Nữ Vương 50 €. – Anh chị em hãng Qualcom 360 €.

Xin chân thành cảm tạ.

SINH HOẠT

April 28, 2019 Chuyên mục : Sinh hoạt giáo xứ

TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

  1. ■ Bữa cơm từ thiện ngày 24.03.: 1065 €. ■ Chị Tuấn Cúc 200 €. ■ Ẩn danh 100 €. ■ Ẩn danh 20 €. ■ Ẩn danh 20 €. ■ Ẩn danh 10 €. ■ Chị Tươi 20 €. ■ Chị Diệp Hồng 10 €. ■ Các ân nhân ẩn danh ủng hộ bánh bao, bánh tiêu, quẩy, bánh ngọt, xôi chè. Tổng số tiền 1600 € sẽ do nhóm thiện nguyện gởi về giúp bảo trợ ơn gọi cho các trẻ em nghèo khuyến tật tại Vinh qua Sơ Huệ .

đọc tiếp…