SINH HOẠT

May 01, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho hệ thống âm thanh của Gx. St. Nikolaus: * Thánh lễ Phục Sinh 09.04: 715 €. * Ủng hộ thực phẩm 1435 €. * Ông Tiềm 100 €. * Bà Vịnh, gđ. ông Rong 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ Phúc Quân 50 €. 

2. Giúp cho gia đình Têphan: * Vũ Thế Thu 40 €. * Gđ. Lệ Nga 500 €.

3. * Gđ Hoàng 200 €. Tổng số tiền 1200 € đã được gởi về giúp người nghèo qua lm. Nguyễn Sang.

4. Giúp các linh mục hưu trí tại Việt Nam: * Ẩn danh 500 €.  

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.