SINH HOẠT

April 02, 2023 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Gđ. Tạ Văn Dưỡng 100 €. 2. Giúp cho nạn nhân động đất tại Thổ Nhỉ Kỳ và Syrien: * Thánh lễ 12.03.: 900 €. * Ẩn danh 100 €. * Bà Diệu 100 €. * Gđ Vũ 50 €. * Bà Thái 50 €. * Bùi Thị Lan 100 €. * Bùi Văn Ngọc 1.000 €. * Phan Thi Hương 200 €. * Nguyễn Văn Hiếu 100 €. * Đinh Quang Hưng 100 €. * Gđ Tâm Mên 50 €.  * Ẩn danh 50 €. * Gđ Tạ Thị Hường Xuân 60 €.
Tổng số tiền 3.000 € đã được đến Caritas International.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.