Thông Báo

September 27, 2017 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có Thánh lễ tại Trung Tâm CG. từ ngày 04.10. đến ngày 06.10.2017.

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 08.10.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 08.10.17 tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 52, 93057 Regensburg.

THÁNH LỄ TẠI  ERDING NGÀY 21.10.: Cộng đoàn Erding sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 21.10.17 tại nhà thờ St. Maria Verkündigung Tassiloweg 1, Altenerding.  

MINISTRANTENEINFÜHRUNG VÀ HỌP BAN GIÚP LỄ NGÀY 22.10.: Trong thánh lễ chúa nhật ngày 22.10.17, sẽ có nghi thức nhận các em giúp lễ mới. Sau Thánh lễ, xin mời các anh chị phụ huynh cùng họp với ban Giúp lễ đến 14 giờ tại hội trường St. Benedikt.

LỚP GIÁO LÝ 2017/2018: Xin mời các phụ huynh và các em lớp giáo lý Rước lễ lần đầu niên khóa 2017-2018 ngày 28.10.17 đến Trung Tâm Công Giáo họp. Giờ họp sẽ được thông báo sau.
Trong thánh lễ Chúa nhật ngày 29.10.17, các em lớp giáo lý Rước lễ lần đầu sẽ được giới thiệu với cộng đoàn.

THANH THIẾU NIÊN ĐI TĨNH TÂM TẠI BLAICHACH TỪ NGÀY 29.10. ĐẾN 01.11.: Để khuyến khích và cho các em được thêm tình thân, làm quen với nếp sống tập thể và tự lập, ban Giúp lễ, các em đọc sách Thánh sẽ đi tĩnh tâm từ ngày Chúa nhật, 29.10. đến ngày thứ tư 01.11.2017.
Địa điểm: Jugendhaus Elias, Seifriedberg 12, 87544 Blaichach.
Xe Bus sẽ khởi hành từ Trung Tâm Công Giáo lúc 13 giờ. Xin các phụ huynh lo phần ăn trưa cho các em. Các chi tiết sẽ được thông báo trong buổi họp sau thánh lễ ngày 22.10.17.
Các em sẽ về đến Trung Tâm CG. München vào khoảng 11 giờ  ngày 01.11.17. Sau đó mọi người có thể cùng tham dự thánh lễ mừng các Thánh lúc 11 giờ 30.