THÔNG BÁO

April 02, 2023 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 01.04.: Nghi thức hòa giải và thánh lễ cho các bác cao niên được cử hành lúc 11 giờ ngày 01.04.2023 tại nhà thờ St. Benedikt.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (MISSA CHRISMATIS) TẠI DOM NGÀY 05.04.: Thánh lễ làm phép Dầu Thánh được cử hành vào ngày thứ tư tuần Thánh, 05.04.2023, lúc 17 giờ tại nhà thờ Dom.
KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ trong tuần tại Trung Tâm Công Giáo: Ngày 05.04.2023 và từ ngày 10.04.23 đến ngày 15.04.23

■ THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ đóng cửa từ ngày 10.04. đến ngày 16.04.2023.
CÁC EM ĐƯỢC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU NGÀY 30.04.: Sau gần một năm học hỏi về bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải, vào Chúa nhật ngày 30.04.23, chín em trong giáo xứ sẽ được lãnh nhận bí tích Thánh Thể.
Các em sẽ tập nghi thức vào ngày thứ bảy 29.04.23, từ 11 giờ đến 12 giờ tại nhà thờ St. Benedikt.
CHIA BUỒN: * Ông Giuse Maria Trần anh Tuấn, thân phụ của chị Trần Thị Diễm Thuý, đã từ trần ngày 24.03.2023 tại Việt Nam.
* Ông Đa Minh Đinh Viết Rong, đã từ trần ngày 27.03.2023 tại Taufkirchen,  hưởng thọ 82 tuổi.
Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Giuse Maria, Đa Minh vào Nước Chúa muôn đời.