THÔNG BÁO

June 01, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

CỘNG ĐOÀN REGENSBURG MỪNG LỄ QUAN THẦY NGÀY 26.06.: Chúa Nhật ngày 26.06.22, cộng đoàn Regensburg sẽ mừng lễ quan thầy thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Thánh lễ được cử hành lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg.

■ THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CG.: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ đóng cửa từ ngày 05.06. đến ngày 13.06.22.

■ CHIA BUỒN: * Ông Phêrô Phan Quí Chức, thân phụ của chị Phan Thi Hương, đã từ trần ngày 16.04.2022 tại Úc, hưởng thọ 96 tuổi.

* Bà Maria Đặng Thị Tuất, thân mẫu của anh Đinh Văn Đông, đã từ trần ngày 16.04.2022 tại Osnabrück, hưởng thọ 88 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Phêrô và Maria vào Nước Chúa muôn đời.