THÔNG BÁO

March 01, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 06.03.22: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 06.03.2022.

THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 20.03.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15g00 ngày 20.03.2022 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).

■ CHIA BUỒN:  Chị Maria Trần Thị Ca đã từ trần ngày 24.02.22 tại München, hưởng thọ 57 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa muôn đời.

Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
Thứ năm và thứ sáu
16g45 Lần hạt.  17g00 Thánh lễ