THÔNG BÁO

December 01, 2021 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 04.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy hội Legio Mariae, và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh: Nghi thức hòa giải và thánh lễ cho các bác cao niên lúc 11 giờ ngày 04.12.2021 tại nhà thờ St. Benedikt.

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 19.12.: Thánh lễ và nghi thức Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt vào lúc 11 giờ ngày 19.12.2021.

■ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH TẠI ST. BENEDIKT: Chương trình:

* Ngày 24.12.: Thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 20 giờ.

* Ngày 25.12.: Đại lễ Giáng Sinh lúc 15 giờ.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.21 đến 05.01.22.

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG TRONG NĂM 2022: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 16.01.2022. Các thánh lễ trong năm 2022: .01.22, 06.03.2022, 26.06.2022,  16.10.2022  và 04.12.22.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 24.12.2021 đến ngày 08.01.2022. Xin anh chị em ghi danh tham dự thánh lễ cho những ngày 24.12., 25.12.21 và ngày Chúa nhật 09.01.22. Hạn chót ghi danh là ngày 21.12.2021.

Email: Vietnam.gemeinde-muenchen@ebmuc.de

Điện thoại và ghi âm: (089) 500 347 0.