Thánh Lễ Chủ Nhật Trực Tuyến

March 04, 2021 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

Quý Ông Bà và Anh Chị Em có thể xem thánh lễ chủ nhật trực tuyến lúc 11h qua trang:
https://www.twitch.tv/gxnvhb