SINH HOẠT

February 02, 2021 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

THỐNG KÊ NĂM 2020: Rửa tội trẻ em: 4. * Rửa tội tân tòng 1. * Rước lễ lần đầu: 7. * Qua đời: 4. Chúng ta tạ ơn Chúa về tình thương của Chúa trong năm qua.

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

    1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bà Thuyên 20 €. * Ẩn danh 50 €. * Gđ. Ban Hằng 600 €. * Gđ. Bùi 50 €. * Ẩn danh 20 €. * Gđ. Trúc 20 €. * Chị Hiền 20 €. * Gđ. Tina 30 €.

  1. Giúp các em khuyến tật do dòng MTG Gò Vấp phụ trách: * Ẩn danh 50 €.
  2. Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung qua chị Võ Phương Đài: * Gđ. Quyên 50 €. * Gđ. Thuấn Dung 100 €. *  Gđ. Tuyết Trung 50 €.
  3. Giúp cho làng phong dân tộc thiểu số Kontum do thầy Nguyễn Đình Phục dòng Phanxicô phụ trách: * Gđ Tạ Xuân Hương 50 €. * Gđ Thành Mùi 50 €. * Gđ Tuyền Nhung 50 €.
  4. Giúp các em nghèo: * Ẩn danh 1000 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.