THÔNG BÁO

November 29, 2019 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

ADVENT-AKTION NGÀY 01.12.: Theo truyền thống, ban giúp lễ sẽ tổ chức “Aktion Glühwein“ trong khu vườn bên cạnh nhà thờ St. Benedikt sau thánh lễ Chúa nhật  ngày 01.12.19. Số tiền thu được để giúp cho các trẻ em nghèo.

■ CAO NIÊN TĨNH TÂM NGÀY 07.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh: Giờ tĩnh tâm, xét mình và nghi thức hòa giải cho các bác vào lúc 10 giờ 30 và thánh lễ lúc 11 giờ ngày 07.12.19 tại Trung Tâm CG.

■ LỄ QUAN THẦY HỘI LEGIO MARIAE NGÀY 07.12.: Hội Legio Mariae sẽ mừng lễ quan thầy, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, vào ngày thứ bảy 07.12.19 tại Trung Tâm CG.

Chương trình: * 10g30 Tĩnh tâm, xét mình và nghi thức hòa giải.

 * 11g00 Thánh lễ. * 12g00 Tiệc mừng.

THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 08.12.18 VÀ TRONG NĂM 2020: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 08.12.19. Các thánh lễ trong năm 2020: 19.01.20, 01.03.2020, 28.06.2020,  18.10.2020  và 06.12.2020.

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 14.12.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 14.12.19.

■ ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: * Thánh lễ đêm Giáng Sinh sẽ được cử hành lúc 20 giờ ngày 24.12. tại nhà thờ St. Benedikt. Sau thánh lễ, mừng Chúa Giáng Sinh tại Trung Tâm Công Giáo VN.

* Đại lễ Giáng Sinh ngày 25.12. tại nhà thờ St. Nikolaus, Stanigplatz 12, München. Chương trình: Giải tội từ 14 giờ.  Thánh lễ bắt đầu lúc 15 giờ.

Sau thánh lễ, tiệc mừng Giáng Sinh tại hội trường St. Nikolaus.

■ KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.19 đến 04.01.20.

THÁNH LỄ MỪNG XUÂN CANH TÝ NGÀY 26.01: Vào Chúa nhật 26.01.20, giáo xứ sẽ cùng dâng lễ mừng năm mới vào lúc 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt. Các gia đình sẽ lãnh Lộc Thánh để làm kim chỉ nam sống cho năm mới và cha xứ sẽ xin Chúa chúc lành cho từng em thiếu nhi qua cử chỉ đặt tay. Sau thánh lễ, mừng tết tại St. Benedikt.

■ CHIA BUỒN: * Ông Phanxicô Xavie Đặng Ngọc Vân, thân phụ của anh Đặng Quốc Doanh, đã từ trần ngày 25.10.2019 tại Köln hưởng thọ 88 tuổi.

* Ông Antôn Hoàng Văn Thi, thân phụ của chị Hoàng Kim Thoa đã từ trần ngày 05.11.2019 tại Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Phanxicô Xavie và Antôn vào Nước Chúa muôn đời.