CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 10 2019

October 03, 2019 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

04.10 
  * 16g30 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
05.10
  * 16g00 Lần Hạt.

* 16g30  Thánh  lễ  thứ  bảy đầu tháng tại Trung Tâm CG.  Sau lễ, họp hội Legio Mariae.

* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.

06.10
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

– 31 em lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

13.10
  * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

* 12g00-14g00 Sinh hoạt ban Giúp lễ tại St. Benedikt.

19.10 * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
20.10 * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.

* 12g30 Ca đoàn Thánh Gia tập hát.

* 15g00 Thánh lễ tại nhà thờ Heiliger Geist, Regensburg.

27.10 * 10g45 Nguyện kinh. 11g00 Thánh lễ Chúa nhật.

* 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên tập hát.

* 12g45-15g00 Sinh hoạt Thiếu nhi.

          Chú ý: Ngày 27.10.19 thay đổi gi mùa đông.

  Thánh lễ tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

Thứ tư, thứ năm và thứ sáu:

16g30 Lần hạt. 17g00 Thánh lễ