SINH HOẠT

February 23, 2019 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY: – Em Antôn Nguyễn Tiến Khang con của anh chị Nguyễn Văn Hà (Regensburg) đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc anh chị và bé Antôn tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.
■ TRI ÂN: Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. – Cơm từ thiện ngày 27.01.19: 1460 €. – Gđ. Vinh Hải 100 € – Gđ. Phượng Thảo 50 €. – Ẩn danh 30 €. – Chị Nga 30 €. – Bác Thành 30€. – Huyền Richter 30 €. – Ông Chi 20 €. – Ẩn danh 20 €. – Bà Thuyên 20 €. – Gđ. Ngoạn Dâng 20 €. – Gđ. Tùng Thoa 20 €. – Bà Thắm 10 €. – Ẩn danh 40 €. – Gđ. Sang-D 100 €. – Các ân nhân ủng hộ các loại bánh, xôi chè. Tổng số tiền 2000 € đã được gởi về giúp các thỉnh sinh nghèo dòng Ngôi Lời qua lm. FX. Nguyễn Văn Phú.
2. Giúp cho gia đình Tê-Phan: – Gđ. Minh Oanh 20 €. – Chị Vân (Regensburg) 50 €. – Gđ. bà Têrêsa Maria 50 €. – Chị Hoa 20 €. – Ẩn danh 20 €. – Gđ. Tuấn Cúc 20 €. – Sophia 20 €. – Bà Châu 50 €. – Tạ Thị Mơ 50 €. – Chị Quyên 50 €. – Bà Thuyên 20 €. – Gđ. Bảo 50 €. – Gđ. Khang 20 €. – Bà Thái 50 €. – Anh chị em hãng Qualcom 100 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.