SINH HOẠT

July 24, 2018 Chuyen mục : Sinh hoạt giáo xứ

■ TRI ÂN: Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan: * Bác Thuyên 20 €. * Gđ cô Dung 50 €. * Chị Mai 50 €. * Chị Tươi 50 €. * Chị Hương 10 €.

2. * Bữa nấu ăn ngày 24.06.18: 1404 €. * Gđ Sang Khu 300 €. * Gđ Nhựt Thảo 100 €. * Hội Legio Mariae 50 €. * Gđ Lệ Nga 50 €. * Gđ Trang Hiền 50 €. * Gđ Huê Tươi 50 €. * Gđ Hạnh Hùng 50 €. * Ông Tiềm 50 €. * Gđ Hân Tạo 50 €. * Các chị ẩn danh 156 €. * Chị Hải 20 €. * Sophia 200 €. * Chị Hoa 20 €. * Kenny 20€. * Gđ Hoàng Trọng Thanh 30 €. * Các ân nhân ẩn danh ủng hộ xá xíu, các loại bánh, xôi, chè. Tổng số tiền 2600 € sẽ được nhóm Thiện nguyện chuyển về giúp các em tật nguyền qua dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, VN.
3. Giúp cho tiền tập viện sinh dòng Ngôi Lời qua cha Phú: * Ẩn danh 50 €.
4. Giúp cho trại phong Kontum: * Ẩn danh 500 €.
5. Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm: * Hiếu Hạnh 200 €.
6. Giúp cho trẻ em tàn tật tại Phú Hậu qua cha Nhân: * Hiếu Hạnh 200 €.
Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành