Thông Báo tháng 12.2017 – 01.2018

November 22, 2017 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

 • KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.17 đến 06.01.18.
 •  GIỚI CAO NIÊN TĨNH TÂM NGÀY 02.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và chuẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh: giờ tĩnh tâm cho các bác vào lúc 10 giờ và thánh lễ lúc 11 giờ ngày 02.12.17 tại Trung Tâm CG.
 • LỄ QUAN THẦY HỘI LEGIO MARIAE NGÀY 02.12.: Hội Legio Mariae sẽ mừng lễ quan thầy, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, vào ngày thứ bảy 02.12.17 tại Trung Tâm CG.
  Chương trình: * 10g00 Tĩnh tâm. * 11g00 Thánh lễ. * 12g00 Tiệc mừng.
 • ADVENT-AKTION NGÀY 03.12.: Theo truyền thống, ban giúp lễ sẽ tổ chức “Glühwein-Thiện Nguyện“ trong khu vườn bên cạnh nhà thờ St. Benedikt sau thánh lễ ngày 03.12.17. Số tiền thu được sẽ gởi đến cho các trẻ em bị bão lụt tại Việt nam.
 • THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 09.12.: Thánh lễ Hòa giải sẽ được cử hành vào lúc 19 giờ ngày 09.12.17 tại nhà thờ St Benedikt.
 • THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 10.12.17 VÀ TRONG NĂM 2018: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 10.12.17.
  Các thánh lễ trong năm 2018: 21.01.18, 04.03.2018, 01.07.2018,  21.10.2018  và 09.12.2018.
 • KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ sáng Chúa nhật 24.12.18.
 • ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: * Thánh lễ đêm Giáng Sinh sẽ được cử hành lúc 20 giờ ngày 24.12. tại nhà thờ St. Benedikt. Sau thánh lễ, mừng Chúa Giáng Sinh tại Trung Tâm Công Giáo VN.
  * Đại lễ Giáng Sinh ngày 25.12. tại nhà thờ St. – Wolfgang, Balanstr. 22, München. Chương trình: Giải tội từ 14 giờ.  Thánh lễ bắt đầu lúc 15 giờ. Sau thánh lễ, có  chương trình văn nghệ mừng Giáng Sinh tại hội trường Don Bosco, St. – olfgang Platz 11. Ngoài các phần ăn chính do các hội đoàn đảm trách, mong quý ông bà đóng góp thêm các món ăn nhẹ hay các loại bánh. Xin liên lạc với văn phòng Trung Tâm Công Giáo. Tổng số tiền thu được trong dịp lễ Giáng sinh sẽ được dùng cho việc thiện.
 • KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12.17 đến 06.01.18.
 • CHIA BUỒN: Ông Giuse Nguyễn Tiến Sĩ (Erding) đã từ trần ngày 30.10.2017 tại Việt nam, hưởng thọ 42 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào Nước Chúa muôn đời.