Archive for the ‘Tri ân’

Tri Ân

October 06, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Thánh lễ ngày 27.07.: 510 €.
 • Chị Mai 20 €.
 • Bác Rong 50 €.
 • Cô Vân 50 €.
 • Ẩn danh 70 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Loan 20 €.
 • Bác Sở 50 €

2-Quỹ ban giúp lễ:

 • Bác Rong 50 €.

3-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm (Bảo vệ sự sống), Sàigòn:

 • Gđ Đặng Văn Hạnh 30 €.

4-Giúp cho làng phong tại Kontum, Việt Nam:

 • Ẩn danh 30 €.
 • Chị Loan 20 €.
 • Ẩn danh 30 €
 • Ẩn danh 20 €

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ.

Tri Ân

August 07, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Dung-Vui 50 €.
 • Gđ Xuân Hải 40 €.
 • Ẩn danh 500 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Ẩn danh 30 €.
 • Chị Loan 20 €.
 • Ẩn danh 400 €.

2-Giúp cho Quỹ Người Nghèo của dòng Thừa Sai Bá Ái Vinh:

 • Bữa nấu ăn ngày 29.06.14: 1170 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Hương Nam 100 €.
 • Chị Sâm Bền 30 €.
 • Chị Nga 17 €.
 • Ca đoàn Thánh Gia 233 €.

Tổng số tiền 1600 € sẽ do nhóm Thiện nguyện gởi về dòng Thừa Sai Bá Ái Vinh.

3-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm (Bảo vệ sự sống), Sàigòn:

 • Các Ân nhân ẩn danh nhóm xin lễ 200 €.
 • Hội Legio Mariae 20 €.
 • Giúp các linh mục hưu dưỡng:
 • Ẩn danh 20 €.

4-Giúp các em bị nhiễm HIV (Sida) tại Mái Ấm Mai Tâm, Việt Nam:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 10 €.

Giáo xứ xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tấm Lòng Vàng

July 12, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho Mái Ấm Thanh Tâm (Bảo vệ sự sống), Sàigòn:

 • Bữa nấu ăn ngày 25.05.14: 1050 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Chị Mai 100 €.

Tổng số tiền 1200 € .

2-Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Gđ Bác Rong 50 €.
 • Ẩn danh 70,50 €.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ Bác Ban 200 €.
 • Ẩn danh 10 €.
 • Chị Phi 20 €.
 • Gđ Bà Vui 50 €.
 • Gđ Bác Tân 50 €.
 • Chị Loan 20 €.

4-Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  20 €.

5-Giúp các linh mục hưu dưởng:

 • Gđ Ac. Dũng Hằng 20 €.

6-Ủng hộ tem:

 • Gđ Nguyễn Tỵ 50 €.

Xin chân thành cảm tạ.

Tấm Lòng Vàng

June 06, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1- Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Đại gia đình Nguyễn Ngọc Tài  550 €.
 • Bé An (Augsburg) 100 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  20 €.

2-  Giúp gia đình Tê-Phan:

 • Các ân nhân ẩn danh 66 €.
 • Chị Loan 20 €.

3- Giúp cho các linh mục hưu dưỡng tại Gò Vấp:

 • Gđ  Ẩn danh 10€.

3- Tu bổ TTCG:

 • Thánh lễ ngày 20.04.14: 546,60 €.
 • Bán thức ăn ngày 20.04.: 2060,90€
 • Bà Lê Thị Phú 100 €.
 • Anh chị Hiền-Đăng: 20 cây giò lụa.

Tổng số tiền 2707,50 € dành để mua sắm vật dụng đã bị hư hao sau nhiều năm sử dụng.

Xin chân thành cảm tạ các anh chị em đã đóng góp các món ăn và công sức.

Tấm Lòng Vàng

May 06, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1. Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Hoàng Minh Tuyền 50 €.
 • Antôn 50 €.
 • Ẩn danh  50 €.

2. Giúp cho giáo xứ Khe Sanh, Hạ Lào:

 • Bữa nấu ăn ngày 30.03.: 1000 €.
 • Ẩn danh  120 €.
 • Ẩn danh  150 €.
 • Bác Rong  20 €.
 • Ẩn danh  110 €.

Số tiền 1400 € này sẽ do nhóm Thiện Nguyện gởi về giúp cho giáo xứ Khe Sanh, Hạ Lào.

3. Giúp gia đình Tê-Phan:

 • Tiền lời bán lá ngày 13.04.  15 €
 • Gđ Xuân-Cơ 20 €.
 • Chị Hương 50 €.

4. Giúp làng phong Kontum:

 • Gđ Trần Thùy Trang (Frankfurt) 100 €.

5. Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Gđ Trần Thị Hồng Tuyết 90 €.

Cảm Tạ

April 10, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Kính thưa Đức Ông,
Kính thưa Cha xứ, thuộc giáo xứ Herz-Jesu, Neuhausen,
Kính thưa Cha Tổng Tuyên uý Việt kiều Công giáo tại Đức,
Kính thưa Cha Tuyên uý giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình,
Kính thưa quý Cha Tuyên uý và quý Cha,
Kính thưa quý nam nữ Tu sĩ,
Kính thưa quý chức, quý Hội đoàn,
Kính thưa quý Ông Bà, Anh Chi Em, Bạn hữu,
Kính thưa quý Thân bằng quyến thuộc,

Tang quyến chúng con chân thành cảm tạ tất cả Quý Vị về tâm tình, lời cầu đến dâng Thánh Lễ và tiễn đưa người quá cố của chúng con:

Linh Mục Théophano Nguyễn Văn Bích

đến nơi an nghỉ, đợi ngày Phục Sinh. Những nghĩa cử cao quý mà  Quý Vị dành cho người quá cố của  chúng con thể hiện  tình Chúa vô cùng tuyệt vời, qua đó, tang quyến chúng con cũng nhận được nhiều ủi an và khích lệ.

Xin cám ơn Quý Vị luôn tiếp tục cầu nguyện cho Linh Hồn Théophano.

Tang quyến chúng con biết ơn và cảm tạ tất cả những người làm ơn, làm phúc cho chúng con.

Xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân  cho tất cả Quý Vị.

Xin Quý Vị niệm tình thứ tha những thiếu sót…

Tấm Lòng Vàng

April 09, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1-Giúp cho trẻ em bệnh Aids tại Mái Ấm Mai Tâm (Lm. Lê Phan):

 • Ẩn danh 100 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 30 €.

2-Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Ẩn danh 20€.
 • Ẩn danh 100€.

3-Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. Phạm Văn Ba 100 €.
 • Cộng đoàn Regensburg 150 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Chị Thắm 20 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Anh Thuận 20 €.
 • Bác Thanh 50 €.
 • Gđ. Bùi Văn Ngọc 50 €.
 • Bà Tuệ 30 €.

4-Giúp dựng tháp chuông nhà thờ Pàng Tiên:

 • Gđ Chị Phượng 50 €.

5-Giúp cho các Linh mục hưu dưỡng:

 • Chị Huê 20 €.

Tấm Lòng Vàng

March 19, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

1.Giúp cho các Linh mục hưu dưỡng:

 • Gđ. ông Chi 50 €.
 • Nhóm Tôn Tạ Nữ Vương 50 €.

2.Giúp cho người nghèo khuyến tật:

 • Bữa nấu ăn ngày 26.01.: 900 €.

Số tiền này do nhóm Thiện Nguyện gởi về giáo xứ Mai Khôi, Bà Rịa.

3. Giúp dựng tháp chuông nhà thờ Pàng Tiên:

 • Bữa nấu ăn ngày 23.02.:  685 €.
 • Gđ. Lệ Nga 200 €.
 • Gđ. Sang Khu 100 €.
 • Gđ. A. Thuyết 100 €.
 • Ẩn danh 35 €.
 • Ẩn danh 100 €.

Tổng số tiền 1220 €  do nhóm Thiện Nguyện gởi về giúp dựng tháp chuông nhà thờ Pàng Tiên.

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Ẩn danh 20 €.
 • Ẩn danh 20 €.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tấm Lòng Vàng

February 17, 2014 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua giáo xứ đã nhận được:

 1. Giúp cho nạn nhân bão lụt tại Phi Luật Tân:
 • Thánh lễ ngày 17.11.: 1198,86 €.
 • Anh Tiến Đức 50 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Ẩn danh  100 €.
 • Gđ. Lê Phương 20 €.
 • Ẩn danh  50 €.
 • Thánh lễ ngày 24.11.: 1109,03 €.
 • Gđ. Diệu Vân 150 €.
 • Gđ. Ông Tiềm 100 €.
 • Ẩn danh  100 €.
 • Ẩn danh  20 €.
 • Gđ. Bà Tươi 50 €.
 • Gđ. Carsten Heermann 100 €.
 • Hiếu Hạnh 100 €.
 • Ẩn danh  200 €.
 • Bé Na 450 €.
 • Gđ. Đinh Nhị Vinh 50 €.
 • Antôn 100 €.

Tổng số tiền 4000 € đã được gởi đến Misereor của địa phận.

2. giúp xây dựng nhà thờ Xạch Lộp, Vĩnh Long, Việt Nam:

 • Bữa nấu ăn ngày 24.11.13.: 1200 €.
 • Gđ. Khu Sang 300 €.

Tổng cộng 1500 € .

3. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Gđ. anh Thắng (Augsburg) 100 €.
 • Gđ. chị Thảo 60 €.
 • Gđ chị Tuyết (Hamburg) 100 €.
 • Hội Legio Mariae 50 €.
 • Gđ. chị Tâm 10 €.
 • Gđ. chị Vân (Regensburg) 20 €.
 • Gđ Tiến-Hoa (Regensburg) 50 €.
 • Gđ. Thắng-Nga 50 €.
 • Gđ. Hào-Emily-Sara 50 €.
  • Ẩn danh  100 €.
  • Ông bà Ba – Nga (Deggendorf) 200 €.
  • Ẩn danh  200 €.
  • Gđ. Minh Chánh  200 €.

4.Giúp các Linh mục hưu dưỡng tại VN:

 • Ẩn danh  20 €.
 • Ẩn danh  50 €.

Tổng số tiền 500 € (cùng với số tiền đã đang bản tin tháng 01.2014) đã được gởi đến nhà hưu dưỡng tại Sàigòn.

5. Giúp cho ban Giúp lễ:

 • Gđ. bà Vịnh 20 €.
 1. Bảo vệ sự sống:
 • Ẩn danh (Traunreut) 20 €.
 • Ẩn danh 30 €.

6. Giúp qũy y tế cho các em mồ côi bệnh Aids tại Sambia:

 • Bữa bán thức ăn ngày 01.12.13.: 614,65 €.
 • Thánh lễ 25.12.: 1542,87 €.
 • Bán thức ăn ngày 25.12.: 3240 €.
 • Ô. Truyền 100 €.
 • Ẩn danh  200 €.
 • Ẩn danh 200 €.
 • Ẩn danh 100 €.
 • Gđ. Đỗ Hữu Nhượng  100 €.

Tổng số tiền 6100 € đã được gởi đến Don Bosco Mission.

Xin gởi đến các bác và anh chị em lòng biết ơn chân thành.

Tấm Lòng Vàng

November 06, 2013 Chuyên mục : Tri ân

Tháng vừa qua, giáo xứ đã nhận được:
1. Giúp cho gia đình Tê-Phan:

 • Bé Duy (Regensburg) 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 50 €.
 • Ẩn danh 20 €.
 • Em Nhi 10 €.
 • Chị Hằng 50 €.
 • Ẩn danh (Erding) 50 €.
 • Đinh Jessica 100 €.
 • Chị Thắm 50 €.
 • Chị Tươi 50 €.

2. Giúp cho hội Bảo vệ sự sống tại Việt Nam:

 • Ẩn danh 20 €.