Chúc mừng

October 08, 2013 Chuyen mục : Chúc mừng

LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THANH TẨY:

  • Em Maria Trần Jenny Kim con của anh chị Trần Nguyển Thanh Long đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và nguyện chúc bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.