THÔNG BÁO

March 01, 2023 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG NGÀY 05.03.23: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 05.03.2023.


MINISTRANTENTAG NGÀY: Ban giúp lễ sẽ họp vào sau thánh lễ Chúa nhật ngày 12.03.2023.


THÁNH LỄ TẠI AUGSBURG NGÀY 19.03.: Cộng đoàn Augsburg sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15g00 ngày 19.03.2023 tại nhà thờ St. Georg, Georgenstr. 14, 86152 Augsburg  (Augsburg-Mitte).


THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 25.03.: Thánh lễ Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 25.03.2023.


HỌP BAN NGÀNH VÀ HỘI ĐOÀN NGÀY 26.03.: Các hội đoàn và ban ngành sẽ họp từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 26.03.23 tại Trung Tâm Công Giáo để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh.


CHIA BUỒN: u Bà Nguyễn Thị Cỏn, thân mẫu của anh Cao Văn Mên, đã từ trần ngày 07.02.2023 tại Việt Nam, hưởng thọ 94 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận bà vào Nước Chúa muôn đời.


ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO TỪ NGÀY 27. ĐẾN 29.05.: Đại hội Công Giáo năm nay với chủ đề: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19-31), được tổ chức từ ngày 27.05. đến ngày 29.05.23 tại Frankenstolz Arena & Berufschule, Seidelstr. 2, Aschaffenburg.

Thuyết Trình Viên: Lm. Micae Phạm Quang Hồng.

Lệ phí dành cho các tham dự viên ghi danh và đóng tiền tại cộng đoàn địa phương gồm ăn ở, các chi phí chung của đại hội:

– Trẻ em từ 4 đến 9 tuổi: 30 €.       

– Từ 10 tuổi trở lên: 40 €. 

Giáo xứ sẽ tổ chức đi chung bằng xe Bus.

– Giá tiền xe: 55 € / người.              

– Trẻ em dưới 10 tuổi: 30 €.

Giáo xứ chỉ có thể thuê xe được khi có tối thiểu 50 người tham dự. Chỉ có những tham dự viên ghi danh tại văn phòng TTCG. mới được ngủ trong phòng dành cho giáo xứ. Anh chị em ghi danh và đóng tiền tại văn phòng TTCG. hay chuyển tiền đến:

Vietnamesische Kath. Gemeinde

LIGA Bank München, IBAN: DE55 7509 0300 0002 1224 64.

Khi chuyển tiền xin ghi rõ mục đích (Verwendungszweck): “ĐHCG, Họ Tên“. Và điền vào phiếu ghi danh ĐHCG. 2023, sau đó gởi hay Email về Trung Tâm CG.

Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 02.04.2023.