THÔNG BÁO

November 30, 2022 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

■ THÁNH LỄ HÒA GIẢI CHO CAO NIÊN NGÀY 03.12.: Nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, quan thầy hội Legio Mariae, và chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh:Nghi thức hòa giải và thánh lễ cho các bác cao niên lúc 11 giờ ngày 03.12.2022 tại nhà thờ St. Benedikt.


THÁNH LỄ HÒA GIẢI NGÀY 10.12.: Thánh lễ và nghi thức Hòa Giải sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt vào lúc 19 giờ ngày 10.12.2022.


ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: Chương trình:

* Ngày 24.12.: Thánh lễ đêm Giáng Sinh lúc 20 giờ tại St. Benedikt.

Sau thánh lễ, mừng Chúa Giáng Sinh tại Trung Tâm Công Giáo VN.

* Ngày 25.12.: Đại lễ Giáng Sinh lúc 15 giờ tại St. Nikolaus, Stanigplatz 12, München. Sau thánh lễ, có chương trình Karaoke tại hội trường.


KHÔNG CÓ THÁNH LỄ: Không có thánh lễ tại Trung Tâm CG. và tại nhà thờ St. Benedikt từ ngày 26.12. đến 31.12.2022.


THÁNH LỄ ĐẦU NĂM NGÀY 01.01.: Thánh lễ đầu năm sẽ được cử hành tại nhà thờ St. Benedikt vào lúc 15 giờ ngày 01.01.2023.


VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 24.12.2022 đến ngày 08.01.2023.


THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ lúc 15 giờ tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 54, 93057 Regensburg, vào ngày 04.12.2023.

Các thánh lễ trong năm 2023: 29.01.23, 05.03..23, 25.06.23,  15.10.23  và 03.12.23.


THÁNH LỄ MỪNG XUÂN QUÝ MÃO NGÀY 22.01.: Vào Chúa nhật 22.01.23, giáo xứ sẽ cùng dâng lễ mừng năm mới với nghi thức chúc lành cho các em thiếu nhi vào lúc 11 giờtại nhà thờ St. Benedikt. Các gia đình sẽ lãnh Lộc Thánh để làm kim chỉ nam sống cho năm mới.


CHIA BUỒN: Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhân đã từ trần ngày 13.11.2022 tại Việt Nam, hưởng thọ 68 tuổi. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Gioan Baotixita  vào Nước Chúa muôn đời.