CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ tháng 12.2022 và 01.2023

November 30, 2022 Chuyen mục : Chương trình mục vụ

02.12  
  * 6g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
03.12  
  * 10g15 Lần Hạt. 11g00 Nghi thức Hòa Giải và Thánh lễ cho giới cao niên tại St. Benedikt.          
Quan thầy hội Legio Mariae.
04.12  
  * 11g00 Thánh lễ CN. 2 mùa Vọng.
* 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG.
* 12g30 Cđ. Thánh Gia, Cđ. Thăng Thiên tập hát.            
* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg

10.12  
  * 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu. * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.            
* 19g00 Thánh lễ Hòa Giải tại St. Benedikt
11.12  
  * 11g00 Thánh lễ CN. 3 mùa Vọng Bí tích Thanh Tẩy.
17.12  
  * 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu            
* 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
18.12  
  * 11g00 Thánh lễ CN. 4 mùa Vọng.
24.12  
  * 20g00 Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại St. Benedikt.
25.12  
  * 15g00 Đại lễ Giáng Sinh tại St. Nikolaus.
26.12.22
– 31.12.22
 
  Không có lễ.
01.01  
  * 15g00 Thánh lễ Chúa nhật đầu năm tại St. Benedikt.
06.01  
  * 16g45 Chầu Mình Thánh, lần Hạt và Thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại Trung Tâm CG.
07.01  
  * Thứ bảy đầu tháng tại Trung Tâm Công Giáo 15g30 Lần Hạt và Thánh lễ. Sau lễ họp hội Legio Mariae.
08.01  
  * 11g00 Thánh lễ Chúa nhật. Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa. Quan thầy ca đoàn Thánh Gia. * 11g00-11g40 Lời Chúa cho trẻ thơ tại Trung Tâm CG. * 12g30 Ca đoàn Thăng Thiên.
14.01  
  * 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
15.01  
  * 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 2 TN.
21.01  
  * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
22.01  
  * 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 3 TN.             Tết Nguyên Đán Quý Mão
28.01  
  * 11g00-13g00 Giáo lý Rước lễ lần đầu * 13g30-15g30 Lớp Việt ngữ.
29.01  
  * 11g00 Thánh lễ Chúa nhật 4 TN.
* 15g00 Thánh lễ tại Regensburg