Suy Niệm Lời Chúa trong tháng năm

April 30, 2022 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

“Halleluia, Lời Chúa dn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“

Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn

Ngày 01 tháng 5. Chúa Nhật 3 Phục Sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 21,1-19: Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?“ Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy“. Chúa Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy!“ Sự việc đó diễn ra ba lần. Và cả ba lần Chúa Giêsu đều yêu cầu ông Phêrô về việc chăn dắt đoàn chiên của Chúa.

Nền tảng để nhận trọng trách “chăn dắt đoàn chiên“ trước hết là yêu mến Thầy“, sau đó mới là khả năng điều hợp, kiến thức thần học, hay khả năng rao giảng Lời Chúa ..vv.. Yêu mến để gắn bó với Thầy, để tìm hiểu và lắng nghe Lời Thầy, hầu có thể dẫn dắt đoàn chiên theo ý của Thầy, chớ không phải theo ý mình. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các giám mục, linh mục.

Ngày 08 tháng 5. Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 10,27-30: Chúa Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.“

 

Ngày 15 tháng 5. Chúa Nhật thứ 5 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 13,31-33a.34-35: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau“.

Đâu là dấu hiệu để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Thầy? Có phải qua những buổi lễ được tổ chức rầm rộ? Có phải nhờ vào những kiến thức thần học cao siêu, được trình bày hùng hồn trong các bài giảng? Hay người ta nhận ra ở chúng ta là “môn đệ của Thầy“ nhờ những văn phòng quản lý đồ sộ của các giáo phận…v.v? Những câu hỏi này nên được thường xuyên đặt ra, trước hết trong các cuộc họp của giám mục, linh mục, tu sĩ, và trong các cuộc họp của hội đồng giáo xứ.

Cầu nguyện cho các em hôm nay được Rước Lễ lần đầu, cho gia đình và người đỡ đầu của các em.

Ngày 22 tháng 5. Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 14,23-29: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian….”

Bài đọc trích sách Công Vụ Tông Đồ Cv 15,1-2.22-29: Những người từ Giuđê khẳng định với dân ngoại: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ”.  Phaolô và Banaba chống lại và tranh luận gay go với họ. Giacôbê can thiệp: “Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật…” Những góp ý của Giacôbê đã giúp cho anh em Tông Đồ và các kỳ mục đi đến quyết định: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là không ăn đồ đã cúng…, kiêng ăn tiết, ăn thịt…, tránh gian dâm… Chúc anh em an mạnh”.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử được ơn khôn ngoan sáng suốt.

Ngày 26 tháng 5. Lễ Chúa Thăng Thiên. Lễ trọng. Ca đoàn Thăng Thiên mừng lễ Quan Thầy. Tin Mừng theo Thánh Luca 24,46-53: Lời Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: “Phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về điều này… Hãy ở trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. Người dẫn các ông đến Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.

Là những người dấn thân trong giáo xứ, anh chị em đã đáp lại lời mời gọi: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… Chính anh em là chứng nhân.” Nhưng đôi khi trong khi phục vụ tha nhân, chúng ta phải đối diện với gièm pha, dối trá, thậm chí những lời nhục mạ. Trong những trường hợp như thế không ai lại không hoang mang và đặt nghi vấn về sứ mạng dấn thân của chính mình. Chính những lúc như vậy chúng ta nên tâm niệm hình ảnh Chúa Giêsu Kitô trong đoạn kinh thánh này: Chúa giơ tay và chúc lành cho các môn đệ. Chúng ta nên xác tín một niềm: Chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã và đang chúc lành cho thiện chí của bao nhiêu anh chị em trong giáo xứ chúng ta.

Ngày 29 tháng 5. Chúa Nhật thứ 7 Phục sinh. Tin Mừng theo Thánh Gioan 17,20-26: Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai, nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta”. Chúng con là những người đã tin vào lời minh chứng của các môn đệ. Xin cho chúng con trở nên một, như Chúa Cha ở trong Thầy, và Thầy ở trong Chúa Cha.

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành“. Chúng con tin rằng chúng con luôn được ở bên Thầy. Xin cho chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy, và cảm nhận tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Thầy.

“Lạy Cha là Đấng Công Chính… Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa“. Chúng con đã biết sứ mạng của Thầy. Xin Cho chúng con nhận diện được mối tình cha con giữa Chúa Cha và Thầy trong chúng con.

Cầu nguyện cho các em hôm nay được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, cho gia đình và người đỡ đầu của các em.