THÔNG BÁO

September 30, 2021 Chuyen mục : Thông tin giáo xứ

MINISTRANTENEINFÜHRUNG NGÀY 24.10.: Trong thánh lễ chúa nhật ngày 24.10.21, sẽ có nghi thức nhận các em giúp lễ mới.

■ THÁNH LỄ TẠI REGENSBURG  NGÀY 24.10.: Cộng đoàn thánh Phaolô, Regensburg, sẽ dâng thánh lễ vào lúc 15 giờ ngày 24.10.21 tại nhà thờ Heiliger Geist, Isarstraße 52, 93057 Regensburg.

■ CÁC LỚP GIÁO LÝ 2021/2022: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi và lớp giáo lý Thêm sức cho các em từ 13 tuổi. Các lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2021 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho em tại Văn phòng TTCG.

■ CHIA BUỒN: *Anh Giuse Nguyễn Quốc Tuấn đã từ trần ngày 05.08.2021 tại München, hưởng thọ 24 tuổi.

* Ông Phêrô Phaolô Nguyễn Minh Đại đã từ trần ngày 19.09.2021 tại München, hưởng thọ 64 tuổi.

Giáo xứ chân thành chia buồn cùng các tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận các linh hồn Giuse và Phêrô Phaolô vào Nước Chúa muôn đời.