THÔNG BÁO

July 30, 2020 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI NGÀY 16.08: Lễ Đức Mẹ lên trời sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ ngày 16.08.20 tại nhà thờ St. Benedikt.

■ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM CÔNG GIÁO: Văn phòng Trung Tâm Công Giáo sẽ không làm việc từ ngày 16.08. đến ngày 05.09.20.

■ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT TRONG THÁNG TÁM: Trong suốt tháng tám vẫn có  Thánh lễ tại nhà thờ St. Benenikt lúc 11 giờ.

Vì văn phòng Trung Tâm CG. đóng cửa từ ngày 16.08. đến ngày 05.09.20, xin anh chị em muốn tham dự thánh lễ Chúa nhật 23.08., 30.08. và 06.09.20, đăng ký sau các thánh lễ Chúa nhật hay qua máy trả lời điện thoại (Anrufbeanworter) hoặc

Email: TNinh-Dam@eomuc.de

 

■ CÁC EM TRONG KHÓA GIÁO LÝ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU TẬP NGHI THỨC NGÀY 03.10.: Các em trong khóa giáo lý Rước lễ lần đầu sẽ tập nghi thức vào ngày thứ bảy 03.10.20, từ 11 giờ tại nhà thờ St. Benedikt.

LỚP GIÁO LÝ 2020/2021: Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý Rước lễ lần đầu cho các em từ 8 tuổi. Lớp giáo lý sẽ được bắt đầu vào khoảng cuối tháng mười 2020 tại Trung Tâm Công Giáo. Xin các anh chị ghi danh cho em tại Văn phòng TTCG.