August 06, 2022 Chuyen mục : Chúc mừng

Cầu chúc các em thiếu niên và thiếu nhi
một mùa hè an lành.
Cầu chúc ông bà và anh chị em
một mùa hè an bình.