Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

July 07, 2017 Chuyen mục : Chúc mừng

  • Em Maria Phi Mina An Thy và em Phêrô Phi Henry Hoàng con của anh chị Phi Văn Thắng.
  • Em Lukas Phạm Kai con của anh chị Phạm Michael đã được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy.

Giáo xứ chung vui với gia đình các anh chị và nguyện chúc các bé được tràn đầy tình yêu và ân sủng của Chúa.