Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh.

May 14, 2017 Chuyen mục : Suy niệm lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Gioan Ga 14,1-12:

Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, thì anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.“.

Ông Tôma nói với Đức Giêsu:

“Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?“.

Đức Giêsu đáp:

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.“

Khi đọc đoạn kinh thánh trên, tôi cảm thấy như chính Chúa Giêsu đang nói với tôi.

Khi tôi hoang mang, sợ hãi, khi tôi có cảm giác bị bỏ rơi, bị hoàn toàn cô độc,Chúa nói: “Con đừng lo lắng, đừng dao động“.

Khi tâm tư tôi dao động, không còn biết tin vào ai nữa,Chúa nói:“Con hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào chính Thầy đây“.

Khi tôi hoàn toàn mất phương hướng, không biết đi về đâu, chính Thầy lại nói: “Thầy ở đâu, thì con cũng được ở đó“. Tôi cầu chúc cho bạn niềm xác tín là Thầy cũng nói với bạn.