Chúc mừng

December 10, 2012 Chuyen mục : Chúc mừng

  • Anh Nguyễn Joe và chị Phan Thị Thu Hiền đã làm lễ thành hôn ngày 07.11.12 tại München.

Giáo xứ chung vui với gia đình anh chị và mến chúc  anh chị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.